دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

پيشگيري از حوادث وسوانح در دوران سالمندي

اغلب صدمات شايع اتفاقي كه منجر به آسيب ديدگي و ...

image

راهنماي ايمني برق

برق گرفتگي يكي از حوادث شايع در جامعه است كه ...

image

تأمين ايمني

ما هيچگاه آرزو نمي كنيم كه براثر سوانح بالقوه دچار ...

image

رعايت ايمني و پيش گيري حوادث

حادثه، اتفاقي است پيش بيني نشده و غير منتظره كه ...

image

سيستمهاي مديريت ايمني (SMS)

The approach to safety has undergone substantial changes over the ...

image

طراحي سيستمهاي ايمني در تونلهاي جاد ه اي

همگام با ازدياد تونلهاي جاده اي و افزايش تعداد وسايل ...

موضوعات بهداشت

image

اصول آكوستيك و كنترل صدا

INTRODUCTION Acoustics is the science of sound, that is, wave ...

image

بهداشت روان

بهداشت روان علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي ...

image

استانداردهاي ملي ارگونومي

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين سامانه اي براي استفاده ...

image

نقش بهداشت حرفه اي در جامعه سالم

نيروي کار سالم و فعال مي تواند يک جامعه سالم ...

image

سمباده های بادي دستي و عوامل زيان آور آن

از اهداف مهم بهداشت حرفه ای ، تامين ، ...

موضوعات محيط زيست

image

توسعه پايدار و نقش زيست ‏محيطي زنان

اولين کنفرانس جهاني محيط زيست در ژوئن 1972 (1351) در ...

image

مديريت مواد زائد جامد روستائي

اين تحقيق به منظور بررسي وضعيت مديريت مواد زائد روستائي ...

image

لايه اوزون و ضرورت حفاظت از آن

لايه اوزون قسمتي از لايه استراتوسفر است که حاوي گاز ...

image

مديريت زباله هاي شهري

توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و کليه ...

image

قوانين كنترل آلودگي هوا

A. After the APCP receives an odor control plan they ...

image

محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد

اصطلاح‌ اكوسيستم‌ در سال‌ 1935 توسط‌ تنسلي ارائه‌ شد و ...

سيستمهاي مديريت

image

آناليز مقدماتی خطر ( PHA )

تكنيك آناليز مقدماتي خطر(Preliminary Hazard Analysis : PHA) براي اولين ...

image

توسعه پايدار ، مفاهيم و مضامين

توسعه پايدار توسعه اي است كه نيازهاي حال انسان را ...

image

سيستمهاي يكپارچه مديريت(IMS)

س از آغاز بحث سيستمها و پيدايش سيستمهاي مختلف خدماتي ...

image

مديريت ايمني

در اکثر سازمانهاي صنعتي يکي از بخش هاي مهم بخش ...

image

آيين نامه عمومي ايمني در تعميرگا ههاي وسايط

به منظور تامين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي ...

image

ايمني مبتني بر مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك مجموعه اي از تصميمات و اقدامات مديريتي است ...

تبلیغات سایت