مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

راهکارهاي ارتقاء فرهنگ ايمني در سازمان

در سالهاي اخير توجه به اهميت جنبه‌هاي رفتاري و فرهنگي ...

image

راهنماي ايمني برق

برق گرفتگي يكي از حوادث شايع در جامعه است كه ...

image

حوادث ناشي از كار ، واقعيت ها و راهبردها

حوادث ناشي از كار براي كارگران، كارفرمايان، سازمان هاي بيمه ...

image

دستاوردهاي ايمني

ساخت يك محصول ايمن يا محصولي كه هيچ گاه دچار ...

image

فرايند مميزي ايمني

The safety audit process continues beyond the organization of a ...

image

آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

ماده‌ 1: كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌ آور كارهايي‌ است‌ كه‌ ...

موضوعات بهداشت

image

استرس و روشهاي مقابله با آن ( بهداشت روان )

تعريف : استرس را مي‌توان واكنش‌هاي رواني ، جسماني ، ...

image

دستور العمل اندازه گيري و ارزيابي سروصدا

قبل از شروع به اندازه گیري صدا شناخت کامل از ...

image

ارگونومي و كاربرد آن

ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه ...

image

پيشگيري از " آنفولانزاي نوع A "

در هنگام اپيدمي جهاني يك بيماري ، امكان عدم تماس ...

image

راهنماي كار در محيط هاي داغ

Guideline for work in HOT ENVIRONMENTS ...

image

نقش ارگونومي درتوسعه مديريت كيفيت

يكي از بخشهاي مهم در عرصه توليد كشور بخش كشاورزي ...

موضوعات محيط زيست

image

پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا

با آگاهي از گسترش سريع بيوتكنولوژي جديد و توجه روزافزون ...

image

ضوابط مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي

بر اساس ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و ...

image

مديريت مواد زائد جامد شهری

توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و كليه ...

image

الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري

بطور كلي تراكم جعيت در شهرهاي بزرگ وبه دنبال آن ...

image

محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد

اصطلاح‌ اكوسيستم‌ در سال‌ 1935 توسط‌ تنسلي ارائه‌ شد و ...

image

انسان و محيط زيست

انسان با محيط زيست خود در ارتباط متقابل است ؛ ...

سيستمهاي مديريت

image

ناليز مقدماتی خطر PHA (بصورت پاور پوينت )

PHA يك آناليز ايمني سيستماتيك است كه براي شناسايي مناطق ...

image

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

مواد شیمیایی مختلف خصوصیات و میزان سمیت متفاوتی دارند . ...

image

ارزيابي خطر به روش FMEA

FMEA در ارزيابي ريسک روش تحليلي است که مي‌کوشد تا ...

image

مديريت آمادگي و پيشگيري از حوادث صنعتي

Individuals react differently to different kinds of risks. Where there ...

image

اندازه گيري عملكرد ايمني, بهداشت و محيط زيست

اندازگيري عملكرد ايمني , بهداشت ومحيط زيست سازمانها در برنامه ...

image

مديريت بحران

تنها چيزي كه امروزه در دنياي كسب وكار روشن و ...

تبلیغات سایت