دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

پيشگيري از حوادث وسوانح در دوران سالمندي

اغلب صدمات شايع اتفاقي كه منجر به آسيب ديدگي و ...

image

مديريت بر فرايند حوادث

توليد و عمليات مربوط به آن نيازمند الزامات و پيش ...

image

كتاب : پيشگيري از حوادث صنعتي بزرگ

Prevention of major industrial accidents - I.L.O ...

image

ايمني كار در ارتفاع

All work at height is properly planned & organised ...

image

وسايل حفاظت فردي

تجهيزات حفاظت فردي (PPE) براي محافظت كارگران در برابر خطر ...

image

اعمال ناايمن و شرايط ناايمن

اعمال نا ایمن : عبارت است از انجام هر نوع ...

موضوعات بهداشت

image

آشنايي با کمر درد

انجام ورزشهائي مثل شنا ، پياده روي و دوچرخه سواري ...

image

ارگونومي و كار زنان

با افزايش تعداد زنان شاغل ‌، نگراني در مورد سلامتي ...

image

اثرات صدای حمل و نقل برروی انسان

تمامی تحقيقات بدون استثنا نشان داده اند که صدای حمل ...

image

خطاي انسان و مهندسي فاكتورهاي انساني

درنظر بسياري ، خطاي انسان معناي ضمني تقصير يا سبب ...

image

راه‌هاي كاهش استرس شغلي

استرس شغلي نوعي استرس است كه با محيط كاري يا ...

image

سمباده های بادي دستي و عوامل زيان آور آن

از اهداف مهم بهداشت حرفه ای ، تامين ، ...

موضوعات محيط زيست

image

پايش هوا در مواجهات سمي

The field of air monitoring is broad from every perspective: ...

image

محيط زيست و توسعه پايدار

مفهوم توسعه پايدار كه در سال 1980 ميلادي مطرح شد ...

image

مطالبي در مورد بيومس يا زيست توده

زيست توده يكي از منابع مهم انرژيهاي تجديدشونده محسوب مي ...

image

استاندارد ISO 14001

هدف كلي اين استاندارد ، پشتيباني از حفاظت محيط زيست ...

image

جرائم عليه محيط زيست

امروزه تخريب محيط زيست مستقيما بر روند اقتصادي کشورهاي جهان ...

image

روشهاي نمونه برداري از آلاينده هاي هوا

در اين جزوه موضوعات ذيل مورد بحث قرار گرفته است ...

سيستمهاي مديريت

image

آناليز مقدماتی خطر ( PHA )

تكنيك آناليز مقدماتي خطر(Preliminary Hazard Analysis : PHA) براي اولين ...

image

آشنايي با نظام 5s

5 S خلاصه عبارات Seiri ( سازماندهي ), Seition ( ...

image

ارزيابی زيست محيطی راهبردی منابع آب

در برنامه ريزي پروژه هاي توسعه منابع آب همواره بايستي ...

image

آشنايي با سيستم مديريت (HSE)

بررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت ، ايمني ، محيط ...

image

ارزيابي خطر به روش FMEA

FMEA در ارزيابي ريسک روش تحليلي است که مي‌کوشد تا ...

image

ارزيابي خطر به روش Hazop

يك روش كيفي براي شناسايي خطرات مرتبط با فرآيند ، ...

تبلیغات سایت