مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

راهنماي ايمني برق

برق گرفتگي يكي از حوادث شايع در جامعه است كه ...

image

ايمني و اصول طراحي پرسها

Press types and press construction : The function of a ...

image

فرهنگ ايمني

عملکرد سيستمهاي ايمني و بهداشت و به تبع آن شاخصهاي ...

image

فرهنگ ایمنی

داشتن فرهنگ ایمنی مطلوب خواسته تمام سازما ن ها و ...

image

ارزيابي ايمني پيمانکاران به روش FW

در دنياي امروزي تنوع و ريسک خطرات موجود در اغلب ...

image

ايمني كاركنان

This Employee Safety Handbook is intended for ETSU employees, full ...

موضوعات بهداشت

image

بررسي نقش فلزات سنگين برسلامتي انسان

در کشورهاي در حال توسعه، عدم اجراي درست و نظارت ...

image

اثرات صدای حمل و نقل برروی انسان

تمامی تحقيقات بدون استثنا نشان داده اند که صدای حمل ...

image

ارزیابی عملکرد تهویه موضعی

سیستم های تهویه بکار رفته در صنعت بطور اساسی دو ...

image

حفاظت در برابر پرتوها

سود جستن روز افزون بشر از منابع مولد پرتوهاي يونساز ...

image

اهميت روشنايي و بررسي جنبه هاي آن

به طور كمي روشنايي از سه منظر قابل بررسي است ...

image

معرفی تکنيک QEC

در روش QEC پارامترهای مورد نظر در یکی از لحظاتی ...

موضوعات محيط زيست

image

قوانين مديريت پسماندها

پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از ...

image

زباله هاي بيمارستاني و روشهاي دفع آنها

زايدات مراكز درماني و بهداشتي ، كه بيشتر در بيمارستانها ...

image

تاثیرات زیست محیطی در نیروگاه های برق آبی

به طور کلی یکی از بارزترین مشکلات مدیریت نیروگاه ، ...

image

ارزيابی زيست محيطی راهبردی منابع آب

در برنامه ريزي پروژه هاي توسعه منابع آب همواره بايستي ...

image

كتاب محيط زيست

مسايل محيط زيست در اواخر قرن بيستم بعدى جهانى يافت ...

image

كتاب : اصول و مباني محيط زيست

پنج دسته متغیرهای بنیادی در فرایندهای زیست­محیطی عبارتند از ماده ...

سيستمهاي مديريت

image

ارزيابي حريق

از قرن هجدهم میلادی و همزمان با انقلاب صنعتی ، ...

image

مديريت ريسك و كنترل آلودگيهاي صنعتي

There is a permitting system with different regulations regarding various ...

image

مدل :HSSE-MS

در اين مقاله با اشاره كوتاهي بر عناصر يك سيستم ...

image

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی

مواد شیمیایی مختلف خصوصیات و میزان سمیت متفاوتی دارند . ...

image

ارزيابي خطر به روش Hazop

يك روش كيفي براي شناسايي خطرات مرتبط با فرآيند ، ...

image

نقاط قوت و ضعف مديريت ايمني

قرن بيستم شاهد تولد و رشد نهضت ايمني در سراسر ...

تبلیغات سایت