مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

اصول ايمني در رانندگي

رانندگي صحيح يك هنر است . سعي كنيم با رعايت ...

image

نقش استانداردها در طراحي و ايمني خودرو

براي بررسي دقيق موضوع ايمني خودرو ، لازم است تا ...

image

حوادث طبيعي ، راههاي پيشگيري و كاهش خسارات

ساختارهاي اساسي جهت كاهش بلاياي طبيعي به صورت زير قابل ...

image

طراحي سيستمهاي ايمني در تونلهاي جاد ه اي

همگام با ازدياد تونلهاي جاده اي و افزايش تعداد وسايل ...

image

سيستمهاي مديريت ايمني (SMS)

The approach to safety has undergone substantial changes over the ...

image

آيين‌نامه ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

وزارت راه و ترابري موظف است براي افزايش ايمني راههاي ...

موضوعات بهداشت

image

ايمني و بهداشت قاليبافان

صنعت قاليبافي ازقديم ازمهمترين صنايع دستي دراغلب روستاهاي ايران بوده ...

image

ايمني و بهداشت حرفه اي براي سر پرستان

مفهوم بهداشت کار شامل تمام موارد بهداشتی درباره کار افراد ...

image

راهنماي كار در محيط هاي داغ

Guideline for work in HOT ENVIRONMENTS ...

image

بررسي نقش فلزات سنگين برسلامتي انسان

در کشورهاي در حال توسعه، عدم اجراي درست و نظارت ...

image

سروصدا : (خصوصيات ، اثرات ، پيشگيري)

اگر چه انسان بيشتر اطلاعات روزانه خود را از طريق ...

image

کتاب اسپیرومتري

اسپیرومتر وسیله ایست که جهت اندازه گیري حجم دم و ...

موضوعات محيط زيست

image

معاهدات بين‌المللي مرتبط با آلودگي هوا

كنوانسيون وين در سال 1985 براي حفاظت از لايه ازن ...

image

شناخت و طبقه بندي مواد زايد جامد

مواد زايد خطرناك ، مواد زايد جامد يا مايعي هستند ...

image

زباله هاي بيمارستاني و روشهاي دفع آنها

در اين تحقيق روش هاي مختلف دفع زايدات بيمارستاني در ...

image

مديريت زيست محيطي منابع آب

بخشی از مشكلات و معضلات مديريت کيفيت منابع آب کشور ...

image

مديریت مواد زائد جامد در شرايط اضطراري

بلاياي طبيعي مي توانندتوليد حجم زيادي زباله كنند كه بستگي ...

image

روشهاي نمونه برداري از آلاينده هاي هوا

در اين جزوه موضوعات ذيل مورد بحث قرار گرفته است ...

سيستمهاي مديريت

image

استانداردهاي مواجهه با آلودگيهاي محيط كار

EXPOSURE STANDARDS FOR ATMOSPHERIC CONTAMINANTS IN THE OCCUPATIONAL ENVIRONMENT ...

image

سيستمهاي يكپارچه مديريت(IMS)

س از آغاز بحث سيستمها و پيدايش سيستمهاي مختلف خدماتي ...

image

مديريت كنترل خسارت

پيشرفت تکنولوژی ، تغييراتی را در جامعه بوجود آورده و ...

image

نقش HSEدر بهره وري سازمان ها

تغيير و تحولات چندين دهه صنعت ورود به عصر جديد ...

image

مديريت تغيير

تمام تاسيسات ، عمليات و فرآيندها همواره درحال تغييرند. اغلب ...

image

پروژه استقرار نظام مديريت زيست محيطی

تعهدات اساسي در استاندارد ايزو 14001 ...

تبلیغات سایت