مهندس عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

مهندس عبدالصمد احمدوند

موضوعات ايمني

image

مبارزه با حريق براي افراد ضايعه نخاعي

آتش سوزي از حوادثي است که در هر زمان و ...

image

مهندسي ايمني حريق در طراحي سازه ها

Fire Safety Engineering Design of Structures ...

image

ارزيابي ايمني پيمانکاران به روش FW

در دنياي امروزي تنوع و ريسک خطرات موجود در اغلب ...

image

وسايل و تجهيزات حفاظت فردی

در وضعيت پر خطري كه در آن مشغول به كار ...

image

ايمني هنگام كار با ليفتراك

از بکارگيري ليفتراکي که دوره آموزش آن را فرا نگرفته ...

image

كتاب مديريت حريق

The Fire Management Voluntary Guidelines were prepared over a two-yearmultistakeholder ...

موضوعات بهداشت

image

بيماريهاي ناشي از كار

? What do we mean by occupational disease ...

image

تنش هاي حرارتي در محيط كار

تنش يا استرس حرارتي در اثر تركيب و تراكم عوامل ...

image

آلودگي ناشي از سروصدا

نياز به صنعت در جوامع گوناگون ، ايجاد كارخانه ها ...

image

راهنماي كار در محيط هاي داغ

Guideline for work in HOT ENVIRONMENTS ...

image

کتاب اسپیرومتري

اسپیرومتر وسیله ایست که جهت اندازه گیري حجم دم و ...

image

استرس و روشهاي مقابله با آن ( بهداشت روان )

تعريف : استرس را مي‌توان واكنش‌هاي رواني ، جسماني ، ...

موضوعات محيط زيست

image

ايمني و بهداشت در مدارس

مدرسه موقعيت اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت ...

image

پروژه استقرار نظام مديريت زيست محيطی

تعهدات اساسي در استاندارد ايزو 14001 ...

image

معاهدات بين‌المللي مرتبط با آلودگي هوا

كنوانسيون وين در سال 1985 براي حفاظت از لايه ازن ...

image

آلودگي محيط زيست

آلودگي محيط زيست از منابع گوناگون صورت مي گيرد با ...

image

مديریت مواد زائد جامد در شرايط اضطراري

بلاياي طبيعي مي توانندتوليد حجم زيادي زباله كنند كه بستگي ...

image

مديريت مواد زائد جامد روستائي

اين تحقيق به منظور بررسي وضعيت مديريت مواد زائد روستائي ...

سيستمهاي مديريت

image

دوازده اصل مهم از مديريت ريسك

اصل اول : كليه فعاليتهاي انساني كه در آنها از ...

image

مدل :HSSE-MS

در اين مقاله با اشاره كوتاهي بر عناصر يك سيستم ...

image

قانون ايمني راهها و راه آهن

ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار کشي و تاسيسات به شعاع ...

image

كتاب : آيين نامه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي

Providing for health and safety in relation to workplaces and ...

image

بهره گيري از نحوه تفکر سيستمي در مديريت H.S.E

هنر تفکر سيستميک آن است که ما را قادر مي ...

image

ارزيابي خطر به روش Hazop

يك روش كيفي براي شناسايي خطرات مرتبط با فرآيند ، ...

تبلیغات سایت