دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات بهداشت | كليات بهداشت حرفه اي | تنش هاي حرارتي در محيط كار

تنش هاي حرارتي در محيط كار

نویسنده
تنش هاي حرارتي در محيط كار تنش هاي حرارتي در محيط كار

تنش يا استرس حرارتي در اثر تركيب و تراكم عوامل محيطي و عوامل فيزيكي كار ايجاد شده و سبب تحميل بار حرارتي اضافي به بدن مي شود. شرايط محيطي استرس حرارتي عبارتند از؛ دماي هوا، تبادل حرارت تابشي با محيط ، سرعت جريان هوا ، رطوبت و فشار بخار آب هوا

  تنش يا استرس حرارتي در اثر تركيب و تراكم عوامل محيطي و عوامل فيزيكي كار ايجاد شده و سبب تحميل بار حرارتي اضافي به بدن مي شود. شرايط محيطي استرس حرارتي عبارتند از؛ دماي هوا، تبادل حرارت تابشي با محيط ، سرعت جريان هوا ، رطوبت و فشار بخار آب هوا.

 شاخصهاي خستگي ناشي ازتنش حرارتي : عكس العمل هاي فيزيولوژيكي بدن در برابر استرس حرارتي را خستگي حرارتي يا خستگي ناشي از فشار حرارتي ميگويند. اين عكس العمل ها، بيانگر ميزان استرس حرارتي مي باشند كه عمده ترين آنها عبارتند از:

1-  ميزان عرق.     2- ميزان تبخير عرق.     3- ضربان قلب.    4- دماي مركزي بدن.

 

  شاخص حرارتي : اين شاخص معياري براي نشان دادن ميزان وخامت حرارتي محيط كار است . هدف از ارائه اين شاخص، خلاصه كردن ارتباطات داخلي ميان پارامترهاي محيطي، لباس و فعاليت در قالب يك عدد است . اين عدد در ارتباط با عملكرد حرارتي يا تعادل حرارتي بدن انسان است.

شاخص هاي گرما :

1- شاخص هاي تحليلي (منطقي)

2-  شاخص هاي تجربي.

مديريت ارزيابي استرس گرمايي در محيط كار :

ماده 101 - شركت بايد اطمينان حاصل كند كه به منظور حفظ كارايي انسان، دماي بدن در محدوده نسبتاً ثابتي نگه داشته شود. براي دستيابي به اين مهم، اولين هدف در مبحث مديريت استرس گرمايي، حذف احتمال خطر حوادث وبيماريهاي ناشي از گرماست.

تبصره 85 : ارزيابي استرس و تنش گرمايي م ي تواند به منظور تخمين ميزان مخاطرات بهداشتي كاركنان مورد استفاده قرار گيرد . براي انتخاب اقدامات اجرايي يا كنترلي مي توان از نمودار آن در كتب مرجع استفاده كرد . راهنمايي هاي ارائه شده در اين نمودار به گونه اي است كه اگر درصد قابل قبولي از افراد سالم در معرض گرما قرار گيرند، هي چگونه عارضه اي در آنها مشاهده نخواهد شد . البته بايد توجه داشت كه فاصله شرايط گرمايي ايمن و شرايط خطرناك بسيار ناچيز است . بنابراين درك درست شرايط و نيز به كارگيري كاركنان آموزش ديده مي تواند رمز اصلي موفقيت در زمينه مديريت استرس گرمايي باشد.

تبصره 86 : هنگام ارزيابي ميزان قابليت پذيرش شرايطي معين از استرس گرمايي با استفاده از مقادير اعلام شده بايد تأييد گردد كه در صورت وجود شرايط استرس گرمايي، كساني كه در موا جهه با اين استرس ها قرار مي گيرند بايد البسه مناسب بر تن داشته، از سلامت عمومي و جسماني خوبي برخوردار باشند، بيش از حد چاق نباشند و به مقدار كافي آب و محلو لهاي الكتروليت در گستره طبيعي دريافت نموده باشند.

ارزيابي احتمال خطر تنش گرمايي : جهت ارزيابي اوليه احتمال خطر تنش گرمايي از جدول( 6) استفاده م يشود. در صورتي كه كل امتياز محاسبه شده در اين ارزيابي كمتر از 25 باشد، احتمال خطر تنش

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0