دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات ايمني | ايمني پيمانكاران | ارزيابي ايمني پيمانکاران به روش FW

ارزيابي ايمني پيمانکاران به روش FW

نویسنده
ارزيابي ايمني پيمانکاران به روش FW ارزيابي ايمني پيمانکاران به روش FW

در دنياي امروزي تنوع و ريسک خطرات موجود در اغلب او قات بحدي بالاست که در عمل امکان جبران پيامد هاي حاصله غير ممکن مي گردد . به همين علت امروزه علم ايمني رويکردي کاملاٌ پيشگيرنده بخود گرفته است. يکي از مشخصات بارز اين علم کارکرد سيستماتيک آن است بنحوي که تمام در مراحل شناسايي ، ارزيابي وکنترل بر روي کليه عناصر درگير تاکيد مي کند .

در دنياي امروزي تنوع و ريسک خطرات موجود در اغلب او قات بحدي بالاست که در عمل امکان جبران پيامد هاي حاصله غير ممکن مي گردد . به همين علت امروزه علم ايمني رويکردي کاملاٌ پيشگيرنده بخود گرفته است. يکي از مشخصات بارز اين علم کارکرد سيستماتيک آن است بنحوي که تمام در مراحل شناسايي ، ارزيابي وکنترل بر روي کليه عناصر درگير تاکيد مي کند . عناصر اصلي اين سيستم شامل انسان ، تجهيزات ، مواد و محيط است. از ميان عناصر ياد شده انسان بحراني ترين عامل محسوب مي شود زيرا اين عنصر در عين حالي که بر روي عناصر ديگر تفوق دارد قادر است با رفتارهاي ناايمن خود سه عنصر ديگر را تحت تاثير خود قرار دهد. عاملي انساني سيستم ايمني شامل طيف وسيعي از افراد از مديريت ارشد گرفته تا کارگران خط مي گردد . يکي از گروههاي انساني موجود در اين بخش که اهميتي روزافزون بخود مي گيرد پيمانکاران مي باشند . پيمانکاران گروههاي ثالثي هستند که براي تقبل انجام وظايفي خاص گروه قابل توجهي از نيروهاي انساني را بخدمت مي گيرند. در ايران با روند سريع و گسترده واگذاري خدمات بخشهاي دولتي به پيمانکاران ، ضعف قوانين موجود ، نبود پشتوانه اجرائي قوانين به همراه مشکلات نظارتي بر انجام وظايف ايمني باعث شده است که موضوع ايمني پيمانکاران اهميت دوچنداني پيدا کند.

 

يکي از راهکارهاي توصيه شده براي افزايش ضريب ايمني در ميان پيمانکاران ايجاد نگرشهاي مثبت ايمني در بين آنها و جلب مشارکت آنها جهت شناسايي مشکلاتي با ريشه ايمني و ارزيابي و کنترل مشکلات شناسايي شده با استفاده از روشهاي ايمني مشارکتي است . منظور از ايمني مشارکتي ، اعمال نقش کليه کارکنان يک صنعت ، اداره سازمان و غيره از طريق بيان ايده ها ، ارائه پيشنهادات ، شرکت در تصميم گيريها و نهايتاٌ قبول مسئوليت در زمينه کليه مسائلي که به ايمني محيط کار مربوط مي شود است .

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0