دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات ايمني

ايمني حمل و نقل

وسايل حفاظت فردي

ايمني حريق

ايمني برق

حوادث ناشي از كار

آيين نامه هاي حفاظتي

ايمني صنعتي

ايمني پرس ها

ايمني كار در ارتفاع

ايمني پيمانكاران

ايمني انبار

علايم ايمني

ايمني در مسافرت

ايمني در معادن

ورود

  1. سامانه فرماندهي حادثه (5.00)

  2. ايمني ليفتراك و بالابر دستي (5.00)

  3. مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق (5.00)

  4. كتاب مديريت حريق (5.00)

  5. نقش خطاهاي انساني در بروز حوادث ناشي از كار (5.00)