دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات ايمني | ايمني صنعتي | رفتار ايمن ، جامعه ايمن

رفتار ايمن ، جامعه ايمن

نویسنده
رفتار ايمن ، جامعه ايمن رفتار ايمن ، جامعه ايمن

در بهداشت حرفه اي خطرات را به 4 دستة فيزيکي – شيميايي – بيولوژيک و ارگونوميک تقسيم بندي مي کنند . درست است که اين تقسيم بندي تمامي خطرات پيرامون ما را در بر مي گيرد و به متخصصين کمک مي کند که براي هرگروه از خطرات شيوه و برنامه اي خاص را طراحي کنند تا براساس مداخلات طراحي شده ميزان آسيب ناشي از اين خطرات درجامعه را کاهش دهند ولي براي آموزش مردم در آشنايي ها خطرات ، پيرامون و اينکه ياد بگيرند چگونه از خطرات محيط زندگي اجتناب کند کمي غير کاربردي است .

در بهداشت حرفه اي خطرات را به 4 دستة فيزيکي – شيميايي – بيولوژيک و ارگونوميک تقسيم بندي مي کنند . درست است که اين تقسيم بندي تمامي خطرات پيرامون ما را در بر مي گيرد و به متخصصين کمک مي کند که براي هرگروه از خطرات شيوه و برنامه اي خاص را طراحي کنند تا براساس مداخلات طراحي شده ميزان آسيب ناشي از اين خطرات درجامعه را کاهش دهند ولي براي آموزش مردم در آشنايي ها خطرات ، پيرامون و اينکه ياد بگيرند چگونه از خطرات محيط زندگي اجتناب کند کمي غير کاربردي است . درحقيقت خطرات پيرامون ما در بيشتر موارد ترکيبي از اين عوامل رابهمراه دارد و گاهي زنجيره حوادث چنان پيچيده بوده که رسيدن به علت اوليه و يا طبق قانون دو مينو اولين قطعه اي که سقوط کرده و زنجيره اي از حوادث را بوجود آورده کاري غير ممکن خواهد شد. گاهي عوامل خطر نقشي سينرژسيمي بريکديگر دارند. يعني با بوجود آمدن يک ريسک جديد دريک محيط و افزايش احتمال آن نسبت به وضعيت سابق – عواملي که تا قبل بعنوان عوامل خطر جزئي محسوب مي شوند ، پتانسيل خطرآفريني بيشتري پيدا مي کنند.

اين موضوع بيان کننده اين حقيقت است که خطرات در پشت نگرش ها و رفتارهاي ما پنهان شده اند و عامل انساني با نوع نگرشي که دارد و رفتاري که در هر نقطه زماني و مکاني از او سر مي زند به نوعي علت تقريباٌ تمامي حوادث است . در بعضي آمارها مثلاٌ در حوادث رانندگي خطاي انساني را تا 70 درصد عامل ايجاد تصادفات مي دانند ولي اگر ژرف بنگريم عامل انساني در بسياري موارد نقشي بيش از اين دارد. حتي اگر اين موضوع را نپذيريم و عواملي خارج از اختيار بشر را بعنوان علت بعضي حوادث بدانيم ، نقش انسان در کنترل و پيشگيري از حوادث را نمي توانيم انکار کنيم . در اينجا غرض بيان درصد نقش عوامل انساني در ايجاد حوادث نيست بلکه هدف آن است که بگوئيم باور ، نگرش و رفتار هريک از ما تا چه ميزان مي تواند در ايجاد محيطي خطر آفرين و در نهايت بروز حوادث نقش داشته باشد .

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0