دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات ايمني | ايمني صنعتي | نقش استانداردها در طراحي و ايمني خودرو

نقش استانداردها در طراحي و ايمني خودرو

نویسنده
نقش استانداردها در طراحي و ايمني خودرو نقش استانداردها در طراحي و ايمني خودرو

براي بررسي دقيق موضوع ايمني خودرو ، لازم است تا محورهاي حصول ايمني خودرو مورد توجه قرار گيرد . ايمني خودرو توسط سه محور ، تدوين و تصويب استانداردهاي مناسب و كارآمد ، اعمال و جار ي سازي استانداردهاي مصوب در مراحل طراحي و ساخت ، تداوم رعايت الزامات استاندارد در توليد انبوه(COP)(انطباق محصول)حاصل مي گردد .

 براي بررسي دقيق موضوع ايمني خودرو ، لازم است تا محورهاي حصول ايمني خودرو مورد توجه قرار گيرد . ايمني خودرو توسط سه محور ، تدوين و تصويب استانداردهاي مناسب و كارآمد ، اعمال و جار ي سازي استانداردهاي مصوب در مراحل طراحي و ساخت ، تداوم رعايت الزامات استاندارد در توليد انبوه(COP)(انطباق محصول)حاصل مي گردد . با توجه به تعريف فوق محورهاي تامين ايمني بايد داراي ويژگي هاي ، نخست اين که مشخصات الزامي و فراگير استانداردهاي ايمني بايد به نحو ي کار آمد و کافي تدوين، تبيين و تصويب گردد، دوم اينکه مشخصات مذکور به درستي و با دقت , در طراحي و ساخت نمونه هاي اوليه محصول تأمين گردد ، سوم اينكه الزامات استاندارد بايد در تمامي مراحل توليد انبوه رعايت شود ،باشند.

 

 از آ نجايي که شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران طبق شرح وظيفه تعريف شده مجري سياستهاي وزارت صنايع و معادن و همچنين موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تدوين و اجرا ي استانداردها ي ايمني و ارزشيابي مستمر خودروها در مرحله نهايي توليد ميباشد ، توانسته است اطلاعات ارزشمندي را در وا حد ارزشيابي خودروي اين شرکت جمع آوري نمايد . کارشناسان اين واحد طي سا لها مطالعات کتابخانه ا ي (سطح اول ) و آزمو ن هاي ميداني (سطح دوم بررسي) تجارب و اطلاعات قابل توجه و منحصر به فردي را به دست آورده اند که پايه اصلي مقاله حاضر ميباشد. در اين مقاله، با توجه به بررسيهاي مطالعاتي و آزمونهاي ميداني نتايج قابل توجهي در رابطه با موارد زير حاصل شده است :

۱- بررسي استانداردهاي ملي اجباري ايران و مقايسه آن با سطح استانداردهاي روز دنيا .

 ۲- وضعيت خودروهاي توليدي کشور از نظر رعايت استانداردهاي ملي كشور .

 ۳- امکانات و تجهيزات آزمايشگا هها و مراكز تست داخل كشور و نواقص موجود در اين زمينه .

 ۴- کيفيت خودروهاي توليدي و نيز روشهاي ارزيابي كيفيت عملكرد سيستمهاي ايمني خودرو و در نهايت ارائه راهکارها ي مناسب جهت افزايش ايمني خودروهاي توليدي داخل كشور با توجه به وضعيت كيفي فعلي اين خودروها . 

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0