دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند

ايمني حريق

نویسنده
ايمني حريق ايمني حريق

در گذشته آتش سوزیھای بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در بر داشته است . بطور مثال : - در سال ١٧۵٠ ده ھزار خانه در شھر قسطنطنیه در آتش سوخت ، در مسکو در سال ١٧۵۶ پانزده ھزار خانه و در نیویورک در سال ١٨٣۵ کلیه خانه ھای واقع در ١٣ ھکتار زمین در آتش سوخت .

در گذشته آتش سوزیھای بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در بر داشته است . بطور مثال :

- در سال ١٧۵٠ ده ھزار خانه در شھر قسطنطنیه در آتش سوخت ، در مسکو در سال ١٧۵۶ پانزده ھزار خانه و در نیویورک در سال ١٨٣۵ کلیه خانه ھای واقع در ١٣ ھکتار زمین در آتش سوخت .

 - در شیکاگو در سال ١٨٧١ تعداد ١٧۴۵٠ واحد ساختمانی طعمه حریق گردید ، در سال ١٩۶۶ در لندن ١٣٣٠٠ ساختمان بر اثر حریق ویران شد . - طبق آمار در انگلستان در سال ١٩٨٠ بیش از ھزار آتش سوزی عظیم رخ داده است .

 

 - در ھمین کشور در سال ١٩٩۶ بیش از ۵٣٢ فقره آتش سوزی ثبت شده که یک سوم آنھا در محیط ھای کاری اتفاق افتاده است که باعث بیش از ۶٠٠ مرگ و ١۶٠٠٠ مورد جراحت شده است .

- آتش سوز یھای چاھھای نفت در جریان جنگ خلیج فارس و یا جنگل سوزی در اندونزی که علاوه بر خسارات مالی و صدمات جانی ، باعث الوذگی بخش وسیعی از آب و ھوا شد و در واقع یک مشکل قاره ای و حتی جھانی به  حساب میاید . - آمارھا نشان میدھد که حریق ھای بزرگ معمولا برای اولین بار و بدون پیش آگھی ملموسی برای انسانھا رخ میدھد و این در حالی است کھ حداقل ٧۵ % از اینگونه موارد حریق قابل پیشگیری ھستند .

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0