دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات ايمني | ايمني حمل و نقل | ايمني در حمل و نقل ريلي

ايمني در حمل و نقل ريلي

نویسنده
ايمني در حمل و نقل ريلي ايمني در حمل و نقل ريلي

ايمني در حمل و نقل كالاهاي خطرناك و در كل، ايمني در حمل و نقل ريلي زماني محقق مي گردد كه تمامي عوامل در كنار هم در نظر گرفته شوند و يك سيستم مديريت جامع ايمني و مديريت بحران در اين بخش بوجود آيد. بر اين اساس وجود پرسنل غير مجرب ولي برخوردار از پيشرفته ترين تجهيزات يا داشتن پرسنل مجرب ولي فاقد تجهيزات مناسب هر دو مشكل آفرين خواهند بود . لذا با رفع اين نواقص (تجهيزات + عوامل انساني) مي توان اجراي اين امر را با اطمينان كامل پيش بيني نمود. همچنين در بحث مديريت بحران نيز بايد مسئوليتهاي هر شغل به صورت يك فرم در آيد كه يك بخش آن مربوط به تعريف كار مربوطه و يك بخش آن مربوط به مسئوليتهاي ايمني آن شغل باشد تا در صورت بروز بحران شخص به طور دقيق وظايف خود را انجام دهد و دچار سردرگمي نشود .

 ايمني در حمل و نقل كالاهاي خطرناك و در كل، ايمني در حمل و نقل ريلي زماني محقق مي گردد كه تمامي عوامل در كنار هم در نظر گرفته شوند و يك سيستم مديريت جامع ايمني و مديريت بحران در اين بخش بوجود آيد. بر اين اساس وجود پرسنل غير مجرب ولي برخوردار از پيشرفته ترين تجهيزات يا داشتن پرسنل مجرب ولي فاقد تجهيزات مناسب هر دو مشكل آفرين خواهند بود . لذا با رفع اين نواقص (تجهيزات + عوامل انساني) مي توان اجراي اين امر را با اطمينان كامل پيش بيني نمود. همچنين در بحث مديريت بحران نيز بايد مسئوليتهاي هر شغل به صورت يك فرم در آيد كه يك بخش آن مربوط به تعريف كار مربوطه و يك بخش آن مربوط به مسئوليتهاي ايمني آن شغل باشد تا در صورت بروز بحران شخص به طور دقيق وظايف خود را انجام دهد و دچار سردرگمي نشود . همچنين با برنامه ريزيها و ايجاد قوانين مدون مي توان از تجهيزات ساير سازمانها در هنگام بروز بحران استفاده نمود . واز همه مهمتر اينكه از تجربيات ساير كشورها در بخش مديريت بحران مي توان به نحو شايسته اي استفاده نمود. همچنين ما بايد به مواردي چون افزايش ايمني از طريق كاربرد ابزارهاي مديريتي، تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه ايمني، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از مقررات و استانداردهاي موجود، برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزش ايمني، استفاده از خدمات مشاوره اي و فن آوريهاي نوين، رفع نواقص فني و فاكتورهاي انساني، بررسي و بازنگري در روشها و مقررات فعلي و به روز در آوردن آنها، استفاده از نيروهاي جوان و آموزش ديده در پستهاي حساسي مثل لكوموتيوراني، بازديدكنندگان قطار، ترمزبانان و ايجاد رضايت شغلي براي همكاران با سابقه و ر فع مشكلات معيشتي اين قشر زحمتكش توجه نموده و در صورت لزوم در روشهاي قديمي خود تجديدنظر كنيم . همچنين مواردي چون برنامه ريزي صحيح در سير و حركت قطارها، احداث يك مركز كنترل هوشمند ايمني و ايجاد بانك اطلاعاتي جهت مطالعه و تحقيق روي پروژه هاي ايمني، جمع آوري من ظم تجارب ديگر راه آهنها در زمينه ايمني و استفاده از آنها، بررسي و تحليل سوانح گذشته و تشريح دلايل وقوع آنها ممارست نمود. 

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0