دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات ايمني | حوادث ناشي از كار | رعايت ايمني و پيش گيري حوادث

رعايت ايمني و پيش گيري حوادث

نویسنده
رعايت ايمني و پيش گيري حوادث رعايت ايمني و پيش گيري حوادث

حادثه، اتفاقي است پيش بيني نشده و غير منتظره كه در حين انجام وظيفه، طي اوقات كار براي كارگري كه در كارگاه، سازمان يا موسسه مشغول انجام كار است، اتفاق افتاده باعث ضايعات مادي و انساني ميشود و كارگر آسيب ديده مجبور به ترك محيط كار جهت استراحت و معالجه ميگردد. حوادث معمولا بعلت اعمال ناامن يا شرايط ناايمن كارگرو محيط كار بوقوع ميپيوندد .

حادثه، اتفاقي است پيش بيني نشده و غير منتظره كه در حين انجام وظيفه، طي اوقات كار براي كارگري كه در كارگاه، سازمان يا موسسه مشغول انجام كار است، اتفاق افتاده باعث ضايعات مادي و انساني ميشود و كارگر آسيب ديده مجبور به ترك محيط كار جهت استراحت و معالجه ميگردد. حوادث معمولا بعلت اعمال ناامن يا شرايط ناايمن كارگرو محيط كار بوقوع ميپيوندد .

 اعمال ناايمن محيط كار مربوط به رفتار سازماني ناصحيح كارگر بوده مانند(حواس پرتي. بي احتياطي . عدم رعايت عمدي دستورهاو.....) .

 شرايط ناايمن محيط كار نقائصي است كه در محيط كاري وجود داشته و ارتباطي به رفتار كارگر ندارد مانند)طراحي ناصحيح محيط كار. ناايمن بودن ماشين آلات . فقدان وسائل حفاظتي و....) .

اقدامات پيشگيري حوادث در محيط كار معمولا شامل سه مرحله است :

 مرحله اول شامل اقداماتي است كه دولت با وضع قوانين و مقررات انجام ميدهد مانند )اقدامات وزارت كارو امور اجتماعي . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي . سازمان تامين اجتماعي در زمينه بررسي آمار حوادث . آموزش بهداشت شغلي و حفاظت صنعتي . تهيه و توزيع پوسترهاي ايمني و....) .

 

مرحله دوم اقدامات پيشگيري از حوادث شامل اقداماتي است كه كارفرمايان بايد انجام دهند بعبارت ديگر ايجاد محيطي با شرايط كاري مناسب و مطابق با قوانين و مقررات بطوريكه سلامت كاركنان در آن محيط حفظ شود مانند(تحويل وسايل حفاظت فردي به كارگران .ايجاد مراكز بهداشت و ايمني كار . تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كارو...) .

مرحله سوم اقدامات پيشگيري از حوادث شامل اقداماتي است كه كارگران بايد انجام دهند مانند (كسب آموزشهاي لازم كار با ماشين آلات و خطرات آنها . آگاهي از طرز استفاده از وسايل حفاظت فردي . پرهيز از شتابزدگي و بي دقتي در كارها و....) اگر چه مسئوليت ايمني با مديريت است اما اصولا كار همه افراد بوده و همه كاركنان بايد بخشي از كل مسئوليت ايمني درسازمان را بدوش گيرند.

بطور كلي براي حفاظت انسانها در حوادث ، بايستي حوادث و سوانح طبقه بندي و علل آن ريشه يابي و مشخص كردد و تنگناها ،كمبودها و نارسايي ها شناخته شده و برخوردي جدي با آن گردد . همچنين درخصوص آموزشهاي ضروري جهت شناخت كاستي ها، فراگيري اصول ايمني، دانش فني و كاربردي لازم به نيروي انساني شاغل برنامه ريزي و ارائه گردد. 

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0