دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | سيستمهاي مديريت

مديريت ريسك

استانداردهاي H.S.E

آيين نامه هاي حفاظتي

استاندارد ISO 14001

استاندارد OHSAS 18001

ارزيابي خطر

مديريت

دستورالعمل ها

H.S.E و بهره وري

توسعه پايدار

ارزيابي زيست محيطي

موضوعات H.S.E

قوانین

ورود

  1. سامانه فرماندهي حادثه (5.00)

  2. ايمني ليفتراك و بالابر دستي (5.00)

  3. مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق (5.00)

  4. كتاب مديريت حريق (5.00)

  5. نقش خطاهاي انساني در بروز حوادث ناشي از كار (5.00)