دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات محيط زيست | زباله هاي صنعتي | الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري

الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري

نویسنده
الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري

بطور كلي تراكم جعيت در شهرهاي بزرگ وبه دنبال آن گسترش روز افزون توليدات صنعتي وبهره گيري از تركيبات شيميايي پيچيده در توليدات به دلايل مسائل اقتصادي اجتماعي ،فرهنگي،سياسي با توجه به عدم بخش كافي در مطالعه تحمل ظرفيت محيط طبيعي )به عنوان منبع پذيرنده ( قابل پيش بيني نبوده وبه موازات چنين رشدي بهره گيري از تأسيسات وتجهيزات خدمات شهري از تناسب كافي بر خوردار نمي باشد

بطور كلي تراكم جعيت در شهرهاي بزرگ وبه دنبال آن گسترش روز افزون توليدات صنعتي وبهره گيري از تركيبات شيميايي پيچيده در توليدات به دلايل مسائل اقتصادي اجتماعي ،فرهنگي،سياسي با توجه به عدم بخش كافي در مطالعه تحمل ظرفيت محيط طبيعي )به عنوان منبع پذيرنده ( قابل پيش بيني نبوده وبه موازات چنين رشدي بهره گيري از تأسيسات وتجهيزات خدمات شهري از تناسب كافي بر خوردار نمي باشد كه با لطبع عوامل آلوده زاي ناشي از تخليه ميليون هاتن زبالة صنعتي وخانگي يكي از اساسي ترين معضل زيست محيطي جوامع بشري به شمار مي رود.موضوع بازيافت مواد زائد ازمدتها پيش بشكل گسترده براي كنترل حجم بالاي مواد زائد در جامعه به عنوان يك راهكار براي جلوگيري از آلودگيها وحفظ محيط زيست مطرح بوده است. وتوليد انواع موادزايد به دليل حجم زياد،فسادپذيري ومسائل اجتماعي واقتصادي جايگاه خاصي دارددرحال حاضر به دليل افزايش بيش ازحد جمعيت،كمبود امكانات دفع زباله،بازتاب آلودگيها وبيماريهاي منتقله اززباله موجب گرديده كه علاوه برتوسعه علم مديريت زباله،مردم ومسئولين نيزبيشتر به اين معضل توجه نمايند.

افزايش جمعيت شهري ،شكل گيري شهرهاي جديد ونبود يا ضعف سياستگذاري وارزيابي عملكردها وفعاليت هاي گوناگون شهري براساس برنامه جامع وكلان ملي وتداوم تخليه انواع زائدات وفاضلاب ها در محيط زيست از جمله خطراتي است كه محيط زيست طبيعي وبهداشت وسلامت انسان ها به ويژه شهر نشينان را در معرض خطرات مختلف قرار داده است .كاهش تدريجي جمعيت روستايي وافزايش جمعيت شهري دربسياري از كشورهاي جهان اتفاق افتاده واين جابجايي عمدتاً براساس مكانيزه شدن كشاورزي ونياز كمتر به نيروي كار كشاورزي است و همزمان وهماهنگ با آن رشد بخش صنعت در اطراف شهرها وقطب هاي صنعتي ،رشد بخش خدمات در شهرهاوجذب نيروي مازاد بخش كشاورزي بوده است در واقع بر اساس برنامه از قبيل طراحيشده وبا در نظر گرفتن رشد هر بخش نيازنيروي انساني آن وسياست هاي يكي كشور ها در اين زمينه اقدام لازم انجام يافته است

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0