دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات محيط زيست | محيط زيست | مديريت زيست محيطي منابع آب

مديريت زيست محيطي منابع آب

نویسنده
مديريت زيست محيطي منابع آب مديريت زيست محيطي منابع آب

بخشی از مشكلات و معضلات مديريت کيفيت منابع آب کشور به ساختار حقوقی و قانونی و نحوه گردش کار در نهادها ی مرتبط باز می گردد .

بخشی از مشكلات و معضلات مديريت کيفيت منابع آب کشور به ساختار حقوقی و قانونی و نحوه گردش کار در نهادها ی مرتبط باز می گردد . از جمله ا ين موارد می توان به انجام مطالعات تکراری توسط سازمان ها و ذ ينفعان مرتبط با منابع آب ، عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد مطالعات انجام شده در سطح کشور ، عدم دسترسی سر يع به منابع اطلاعاتی مورد نياز ( به و يژه به هنگام وقوع حوادث ز يست محيطی) و عدم ارز يابی ميزان اثر بخشی قوانين ز يست محيطی در کاهش و کنترل آلودگی منابع آبی کشور اشاره نمود . مسائل فوق الذکر از جمله مواردی است که به دليل مديريت چند پاره در بخش منابع آب کشور پديد آمده است. با توجه به گستردگی عوامل تاثيرگذار بر کيفيت منابع آب و لزوم اتخاذ سياست ها و روش های کارآمد در زمينه مديريت کيفيت منابع آب کشور ، سازمان حفاظت محيط زيست در سال ۱۳۸۴ استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب را تدوين نمود . بر اساس ا ين استراتژی ، چالش های فوق به عنوان بخشی از مشكلات گريبانگير نظام مديريت منابع آب کشور شناسايي شد.

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0