دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند

انسان و محيط زيست

نویسنده
انسان و محيط زيست انسان و محيط زيست

انسان با محيط زيست خود در ارتباط متقابل است ؛ بدين معني كه از يك سو ، ادامة حيات انسان مستلزم بهره مندي از منابع و موهبت هاي محيط زيست است و از سوي ديگر ، سبك و نحوة زندگي انسان نيز بر محيط زيست او تأثير مي گذارد .

 انسان با محيط زيست خود در ارتباط متقابل است ؛ بدين معني كه از يك سو ، ادامة حيات انسان مستلزم بهره مندي از منابع و موهبت هاي محيط زيست است و از سوي ديگر ، سبك و نحوة زندگي انسان نيز بر محيط زيست او تأثير مي گذارد . اين ارتباط متقابل مي تواند سازنده يا مخرّب باشد . متأسفانه ، پارادايم زندگي غربي كه در سه سدة اخير نضج گرفته و گسترش يافته است ، شيوة زندگي بشر را به سمت هجمه بر طبيعت و تخريب محيط زيست سوق داده است .

همه روزه گزارشهاي متعددي از لطمه ها و خسارتهاي جبران ناپذيري كه افراد بشر به محيط زيست وارد مي كنند در جهان منتشر مي شود. توجه يك سويه به رشد اقتصادي در اغلب كشورهاي جهان ، موجب اضمحلال منابع طبيعي شده و بسيار فراتر از آستانة تحمل طبيعت ، به آن صدمه زده است .

 

دخالتهاي بي رويه و نسنجيدة بشر نظم حاكم بر اكوسيستم را مختل كرده است . تخريب طبيعت براي پاسخگويي به حرص پايان ناپذير و عطش سيرناشدني مصرف، پسماندها و ضايعاتي بر طبيعت تحميل مي كند كه بيش از حد تحمل و ظرفيت آن است و قانونمندي هاي آن را به بازي مي گيرد . اگرچه طبيعت در درون خود آنتروپي هاي منفي ايجاد مي كند تا با اخلالگرانِ در آن به مبارزه برخيزد ، فشار تخريب و سرعت و عمق ويراني به حدي است كه قواعد بازي ناديده گرفته مي شود و نظام برنامه ريزي شدة طبيعت از پاسخگويي به آن عاجز مي ماند. رفتارهاي بشر اغلب ، با اصول پايداري در تناقض اند . ادامة اين رفتارها آثار ناخواستة فراواني را بر اكوسيستمها وارد مي كند و زندگي نسلهاي فردا را به مخاطره مي اندازد . رهبران و مديران جهان بايد با اكتساب آگاهي از واقعيتهاي تلخ محيط زيستي ، و بسط و تعميق آن آگاهيها در بطن جوامع ، به مديريت صحيح منابع بپردازند و بر عطش پايان ناپذير مصرف مهار زنند و تاراج منابع محدود طبيعت را متوقف كنند. در اين زمينه لازم است سياستهاي راهبردي چندمنظوره اي اتخاذ شوند تا با اجراي آنها از انهدا م طبيعت جلوگيري شود و از طريق نيروهاي كمكي و تزريق نيروي محركة مورد نياز ، طبيعت احيا و بازسازي شود. 

جهت دریافت تمام مطلب  , بعد از عضویت به بخش " دانلود " مراجعه نمایید .

اشتراک گذاری در: Post on Facebook Facebook Twitter Twitter

اطلاع از بازخورد نظرات نظرات (0 تاریخ ارسال)

مجموع: | در حال نمایش:

نظر خود را ارسال کنید

  • پر رنگ
  • مورب
  • زیر خط
  • کاما

لطفا کد داخل عکس را وارد نمایید:

Captcha
  • ارسال به یک دوست ارسال به یک دوست
  • نسخه قابل چلپ نسخه قابل چلپ
  • نسخه متنی نسخه متنی

برچسب های مشابه:

هیچ برچسبی برای این موضوع ثبت نشده است

امتیاز این موضوع

0